c1 cafeteria | Cafeteria 2023 | Hírek, újdonságok | Vállalat
egymindenkinek
c1 bejelentkezés
Az étkezési utalvány dominanciája tovább erősödik, az adómentes juttatások aránya elenyésző
2011. március 22.

A felmérés hátteréről

A felhasznált mintában megtalálhatók budapesti és vidéki kis-, közepes- és nagyvállalatok valamint számos intézmény. A mintavételezés azonban nem tekinthető reprezentatívnak egyrészt azért, mert a felmérés a cafeteria szoftvert használó vállalatok körére korlátozódik, illetve nem veszi figyelembe a cafeteria rendszeren kívül biztosított béren kívüli juttatásokat.

A megoszlások számítása a munkavállalók által igényelt juttatások értéke alapján történt.

Tekintettel arra, hogy a 2011-es minta mérete kb. 30%-al nagyobb (kezelt munkavállalószám növekedés a rendszerben), így a 2011 évi értékek pontosabbnak tekinthetők.
Idén a béren kívüli juttatási elemek tekintetében a legfontosabb változás a korábban korlátlan mértékig igénybe vehető adómentes internet támogatás adókötelessé válása, illetve annak 5 000 Ft/hó mértékben történő korlátozása. Adómentes kategóriában maradt továbbra is a kockázati élet- és balesetbiztosítás, a lakástámogatás, a számítógép-használat támogatása, valamint itt új elemként jelent meg az évi 50 000 Ft értékhatárig adható sportbelépő támogatás. Bár egyes utalványszolgáltatóknál egyelőre megmaradt a hidegétkezési utalvány, a szabályozás idén már nem tesz különbséget a korábban kétféle étkezési utalvány között.

A c1 cafeteria idén is megvizsgálta azt, hogy az év eleji cafeteria nyilatkozások során miképpen alakult az egyes béren kívüli juttatások népszerűsége. A felmérés a c1 cafeteria rendszerben nyilvántartott közel 30 000 munkavállaló cafeteria nyilatkozata alapján készült.

A versenyszférában működő vállalatokról elmondható, hogy 2011-ben érdemi mértékben nem változtattak a munkavállalók részére rendelkezésre álló cafeteria keretek mértékén. A költségvetési szféra vállalatainál és intézményeinél viszont idén a keretet évi 200 000 Ft-ban maximálták, így az ilyen vállalatok némelyikénél jelentősen csökkent a béren kívüli juttatások mértéke.
Az öt igazán népszerű juttatás pozíciója idén is megingathatatlan

Az eredmény alapján szembetűnő, hogy az étkezési utalvány népszerűsége tovább emelkedett és a vizsgált mintában idén már megközelítette a 45%-os arányt. Az étkezés mellett csupán a helyi közlekedés tudta növelni némileg a részesedését, a legnagyobb visszaesést pedig a várakozásoknak megfelelően az internet támogatás szenvedte el. Az öt igazán népszerű juttatás pozíciója továbbra is megingathatatlannak bizonyult, együttes részesedésük szintén növekedett és idén már meghaladja a 97%-ot. Így aztán az is megállapítható, hogy a néhány adómentes juttatás is csak elenyésző népszerűséget tudott szerezni dacára a teljes adó és járulékmentességnek.
Béren kívüli juttatások megoszlás
request demo blank request demo

request demo request demo
© 2004 - 2023 Codebase Kft.
Codebase Kft. 1037 Budapest, Bokor utca 15. | Tel.: +36 1 436 7510 | Fax.: +36 1 436 7511 | info@c1c.hu
Oldaltérkép | Adatvédelem