c1 cafeteria | Cafeteria 2024 | Hírek, újdonságok | Vállalat
egymindenkinek
c1 bejelentkezés
2016 – 1. negyedév

Juttatás összesítő generálás az időszakzáráskor és a jelentéseknél Időszakzáráskor a rendszer egy új excel állományt generál, amelynek neve Juttatásösszesítő. Ez az állomány helyettesíti a korábbi Pénztári_utalási_lista_EGÉSZSÉGÉNZTÁR és Pénztári_utalási_lista_NYUGDÍJPÉNZTÁR állományokat.
Az új Juttatásösszesítő állomány három munkalapot tartalmaz:

 • Igénylések analitika: Tartalmazza az időszakra vonatkozó összes dolgozói cafeteria igénylés legfontosabb adatait
 • Pénztári utalási összesítő: Pivot tábla formában jeleníti meg a pénztári utalásokhoz szükséges adatokat
 • Könyvelési összesítő: Pivot tábla formában jeleníti meg az igényléseket juttatásonként és részlegkódonként felösszegezve
 • Juttatási összesítő: Pivot tábla formában jeleníti meg az igényléseket juttatásonként felösszegezve

A Juttatásösszesítő nem csak az időszakzáráskor generálódik, de elérhető a Jelentések/Cafeteria igénylések jelentésből is. Ezentúl ugyanis miután tetszőleges szűrőfeltételek megadásával lekértük a jelentést, az „Excel export” gomb segítségével a korábbi egyszerű táblázatos forma mellett már Juttatásösszesítő formában is exportálhatunk.  

Juttatások exportálása Nexon formátumban: Korábban is lehetséges volt a Jelentések/Cafeteria igénylések jelentésben lekért juttatásokat a „Bérrendszer export” nyomógomb segítségével Nexon formátumba exportálni, de korábban a rendszer egyetlen fájlba helyezett minden juttatási elemet, így az nem mindig volt beolvasható Nexonba. Mostantól a rendszerből külön (és ennek következtében különböző formátumban) lehet exportálni az ÖEP, ÖNYP és egyéb juttatásokat.

Automatikus email értesítések ÖEP/ÖNYP tagsági okirat- és SZÉP adatkezelési nyilatkozat hiány esetén: Három új értesítő email-t hoztunk létre a rendszerben:

 • Hiányzó ÖNYP tagsági okirat
 • Hiányzó ÖEP tagsági okirat
 • Hiányzó SZÉP adatkezelési nyilatkozat

Az értesítőlevelek arra szolgálnak, hogy amennyiben a rendszerben nem érkeztették a megfelelő dokumentumot, akkor a dokumentumhiányról a zárás előtt a rendszer automatikusan figyelmeztesse az érintett dolgozókat.

Pénztári igénylések törlése okirat hiány esetén: Az időszakzárás során mostantól lehetőség nyílik arra, hogy a HR adminisztrátor a dolgozók hiányzó pénztári okirata esetén az adott hónapra vonatkozó pénztári igényléseket csoportosan törölje a keretfelosztási nyilatkozatokról.

Bezár  

2015 – 4. negyedév

Pénztári tagdíjfeladási listák kiküldése: A Cafeteria adminisztráció/Időszakzárás oldalon elérhető megrendelőfájl generálás (Villám ikon) során keletkező ÖEP és ÖNYP tagdíjfeladási listák formátumát frissítettük annak érdekében, hogy azok utólagos kiegészítés/szerkesztés nélkül azonnal továbbküldhetők legyenek a pénztárak részére. A változások elemei:

 • A tagdíjfeladási listákban kitöltésre kerülnek a Kapcsolattartó/ügyintéző adatok. A kapcsolattartó személyét a Rendszerkonfiguráció/Vállalatok oldalon kell beállítani. Ha a kapcsolattartó egy másik vállalat munkavállalója, akkor a másik vállalatot kell kiválasztani az Üzemeltető vállalat mezőben. A kapcsolattartó email cím és telefonszám adatait a kapcsolattartó Dolgozói kartonján kell rögzíteni.
 • A generált tagdíjfeladási listák egyenként vagy mindet kijelölve együttesen is kiküldhetők a pénztárak felé a Kijelöltek kiküldése nyomógomb segítségével. Az ilyenkor felhasznált email sablon szövegezését a Rendszerkonfiguráció/Email-ek oldalon a Levéltípus fülre kattintva majd a Pénztári tagdíjfeladás sablon kiválasztva lehetséges megtekinteni illetve szükség szerint átszerkeszteni.

Új lehetőség az évnyitás során:

Az Új év nyomógombra kattintás után korábban is lehetett választani, hogy az alábbi adatok közül melyek kerüljenek megőrzésre a megelőző évből:

 • Profilnevek és dolgozók profil tagsága (de a profilbeállítások nem!)
 • Egyéni dokumentum sablonok
 • Egyéni juttatás súgók

Mostantól lehetőség nyílik arra, hogy a Profilbeállításokat is megőrizze a rendszer, így különösen több profil esetén jelentős időt lehet megtakarítani az év eleji konfiguráció során. Kérjük, hogy az évnyitást követően ellenőrizze a profilbeállítások helyességét!

Elérhetővé tettük a rendszerben az Erzsébet utalvány forgalmazó új, kártyás termékeit:

 • Erzsébet étkezési kártya
 • Sportrendezvény belépő kártya
 • Kultúra kártya
 • Iskolakezdési kártya
 • Ajándék kártya

Az utóbbi 4 juttatás esetében a szolgáltató (EUF, Edenred, Sodexo) kiválasztható a Címletezés fülön.

Végelszámolással kapcsolatos módosítások:

 • Végelszámolólap nyomatatás csak a tényleges végelszámolást követően: Korábban a Végelszámolólap nyomtatvány véglegesített státuszú nyilatkozati ívek esetén mindig aktív, azaz nyomtatható volt. Ha nem történt tényleges végelszámolás a rendszerben, akkor a nyomtatványon a dolgozó által visszafizetendő illetve a dolgozó részére kifizetendő összeg mezőkbe egyaránt nulla forint került, ami félreértésre/hibázásra adhatott okot ha a fel nem használt keret összege nem egyezett meg nullával. Ezért mostantól csak akkor lehet végelszámolólapot nyomtatni, ha a Végelszámolás ténylegesen megtörtént a rendszerben, azaz, ha a Keretfelosztási ív összegző sorai alatt elhelyezett Végelszámolás panelt megnyitottuk, a végelszámolt összeget megadtuk, majd a Rendben gombra kattintottunk.

 • A végelszámolólap tartalmának bővítése: A végelszámolólap tartalmát illetően a következő változtatásokat végeztük:
  1. Feltüntetjük az utolsó munkában töltött napot is (amennyiben a mező ki van töltve)
  2. Az elszámolást részletező táblázatban egy új oszlopban feltüntetjük a dolgozó által az utolsó hónapban kapott juttatásokat.
  3. Az elszámolást részletező táblázatban a juttatásokat megbontjuk az adóteher mértéke szerint is, illetve feltüntetjük azt is hogy az adott tétel melyik adóteher kategóriába tartozik.

Profilbeállítások másolása:A Nyilatkozati ív paraméterek fülön szereplő valamennyi beállítást mostantól könnyedén át lehet másolni egy vagy több másik profilba. Ez a lehetőség nagyon hasznos olyan rendszerek konfigurálásakor, amelyeknél több hasonló cafeteria csoport létezik, vagy amelyek például csak a keretösszegekben térnek el.

Bérszámfejtés adatfeladás Kulcs-Soft formátumban:: Mostantól a Kulcs-Soft formátumban is lehetséges bérszámfejtési állományt generálni a Bérrendszerexport nyomógomb segítségével.  

Bezár  

2014 – 4. negyedév

2. A 200 ezres és 450 ezres keretösszegek kezelése: A 2015. évi SZJA tv. változásokkal összhangban az alábbi fejlesztéseket végeztük el:

 • ? A keretfelosztási nyilatkozatok kitöltése: A kitöltés során a rendszer folyamatosan számolja a dolgozó által igényelt béren kívüli juttatások valamint a SZÉP kártyán kívüli béren kívüli juttatások összesített mértékét, azaz az ún. keretösszegeket. Ez úgy történik, hogy amikor egy béren kívüli juttatáshoz tartozó igénylési cellába beírunk egy értéket, akkor a rendszer a táblázat összes cellájában balról jobbra, fentről lefelé haladva újrakalkulálja az egyes igénylések adóvonzatát a következőképpen:
  A vizsgált cella értéket (illetve annak a béren kívüli juttatásnak minősülő részét) illetve a táblázatban szereplő összes megelőző (azaz a cella hónapjában illetve azt megelőző hónapokban a táblázatban balról jobbra, fentről lefelé haladva sorba véve a cellákat, amíg el nem jutunk a kérdéses celláig) béren kívüli juttatási igényt összesíti és összehasonlítja azt a keretösszegekkel. Ha az összesítés eredményekor valamelyik keretösszeget túllépjük, akkor az adott cella értékének keretösszegen felüli részét a rendszer magasabb közteherrel (azaz szorzóval) látja el.

 • A keretösszegek arányosítása: : A fenti keretösszegeket a rendszer arányosítja a tárgyév munkaviszonyban töltött napjaival abban az esetben, ha a Dolgozói kartonon a Munkaviszony kezdete és/vagy Munkaviszony vége mezők ki vannak töltve és abban tárgyévi dátumok szerepelnek. Ha a munkaviszonnyal kapcsolatos dátumokat módosítjuk az év során, akkor a rendszer automatikusan újraszámolja a dolgozó Keretfelosztási nyilatkozatát illetve kerettúllépés esetén újranyitja azt.

 • Igénylések színezése a keretfelosztási íven: Mint ismeretes a rendszer kék keretszínnel jelöli a tisztán béren kívüli igényléseket. Amint a fenti számítások eredményeként egy igénylés részben vagy egészben normál adózási sávba kerül (azaz egyes meghatározott juttatásnak minősül), akkor a rendszer a cella keretszínét lilára váltja.

 • Igénylések súgóbuborékja: Mint ismeretes a keretfelosztási nyilatkozaton az igénylési cellákhoz tartozik egy-egy súgóbuborék, amelyben az adott igénylés kalkulációjának részleteit lehet megtekinteni. A kalkuláció könnyebb értelmezése érdekében mostantól a rendszer a béren kívüli juttatások súgóbuborékjában a normál sávba került értéket alábontja a fenti három kategóriára.

 • A keretösszeg figyelés kikapcsolása: Egyes vállalatok cafeteria rendszerében szükséges lehet arra, hogy a program ne vegye figyelembe az új keretösszegeket és ne számítsa fel a magasabb adóterheket. A figyelés kikapcsolását a Rendszerkonfiguráció/Rendszerparaméterek menüpontban a c1 cafeteria/Béren kívüli keretösszegek paramétercsoportban lehet kikapcsolni (a 2015.01.01 érvényességű változatot kell beállítani) az alábbi paramétereknél:
  * Keretösszeg ellenőrzés
  * Rekreációs keretellenőrzés

Bezár  

2014 – 2. negyedév

A munkáltatói lakáscélú támogatásokhoz kapcsolódó fejlesztések: A 2013. decemberi SZJA tv. változás illetve az idén áprilisban megjelent vonatkozó NGM rendelet alapján a lakáscélú támogatások adminisztrációját segítő funkciók illetve változások:

 • Lakáscélú támogatás kiegészítő adatai: A rendszerben korábban is létező Lakáscélú támogatás juttatáshoz eddig nem lehetett megadni kiegészítő adatokat (a kiegészítő adatokat a dolgozó adja meg a nyilatkozás során a keretfelosztási íven a juttatás nevét követő ikonra kattintva).
  Alapértelmezés szerint ezen adatok mindegyikének megadása kötelező, de a HR adminisztrátor a vállalatára vonatkozóan akár egyenként kikapcsolhatja a mezőellenőrzéseket a „Rendszerkonfiguráció / Rendszerparaméterek / Lakáscélú támogatás kötelező adatok” paramétercsoport segítségével.

 • Lakáscélú támogatás igénylés összegének ellenőrzése: A keretfelosztási ív kitöltésekor a rendszer a kiegészítő adatok felhasználásával ellenőrzi a korábban kapott és jelenlegi igények összegének mértékét (ötmillió FT-os határ), illetve az összes támogatás és a vételár arányát (legfeljebb 30%).

 • Adatlap és nyilatkozat nyomtatvány Lakáscélú támogatásokhoz: Miután a dolgozó kitöltötte és véglegesítette a keretfelosztási nyilatkozatát, ha abban szerepel lakáscélú támogatás, akkor a rendszer a nyomtatandók között felkínálja a lakáscélú támogatásokhoz rendszeresített nyomtatványt is. E dokumentum sablonját a HR adminisztrátor szükség szerint módosíthatja a „Rendszerkonfiguráció / Rendszerparaméterek/Nyilatkozat sablonok” menüpontban.

 • Lakáscélú támogatás jelentés: A „Cafeteria igénylések” jelentés mintájára létrehoztunk a „Lakáscélú támogatás” jelentést, amely segítségével csak ezeket a juttatásokat lehet lekérdezni, úgy, hogy az tartalmazza a juttatáshoz tartozó összes kiegészítő adatot is.

 • Lakáscélú támogatások utalási állománya: Az időszakzárási folyamatba beépítettük a lakáscélú támogatásokhoz kapcsolódó utalási állomány generálását is. Ez segítséget nyújt az ilyen juttatások elutalásához.

 

Jelentések bővítése telephely és részleg adatokkal:A következő jelentések tartalmát bővítettük telephely és részleg adatokkal: Cafeteria jogosultságok, Keretfelosztási ívek státusza, Nyilatkozat érkeztetés.

Bezár  

2014 – 1. negyedév

Nem engedélyezett juttatások elrejtése: A Cafeteria adminisztráció/Cafeteria konfiguráció/Nyilatkozati ív paraméterek fül felső eszközsorában létrehoztuk a "Csak engedélyezettek" jelölőnégyzetet, amely bekapcsolásával csak az engedélyezett juttatások kerülnek megjelenítésre. Ez jobb áttekinthetőséget biztosít a hétköznapi használat során.

Felhasználó kiléptetés inaktivitás esetén: Kb. 15 perc felhasználói inaktivitást követően a rendszer biztonsági okból kilépteti a felhasználót a rendszerből.

Ikoncserék a félreérthetőség elkerüléséhez: A Cafeteria adminisztráció/Dolgozók oldalon (illetve a Saját cafeteria/Saját adatok) eddig ugyanaz a „Zöld pipa” ikon jelölte a jogosultságokat a Havi jogosultságok panelen valamint a véglegesített nyilatkozatokat a Dolgozók panelen. A két dolog egyértelmű megkülönböztetése érdekében az előbbit lecseréltük „Pénz” ikonra. Ezzel összhangban a „Pénz” ikont használjuk az időszakzárásnál is a nyitott íveket felsoroló táblázatban megjelenő jogosultsággal rendelkező dolgozók jelölésére.

Bezár  

2013 – 4. negyedév Open
2013 – 3. negyedév Open
2013 – 2. negyedév Open
2012 – 4. negyedév Open
2012 – 3. negyedév Open
2012 – 2. negyedév Open
2010 – 2. negyedév Open
2010 – 1. negyedév Openrequest demo blank request demo

request demo request demo
© 2004 - 2024 Codebase Kft.
Codebase Kft. 1037 Budapest, Bokor utca 15. | Tel.: +36 1 436 7510 | Fax.: +36 1 436 7511 | info@c1c.hu
Oldaltérkép | Adatvédelem