c1 cafeteria | Cafeteria 2024 | Hírek, újdonságok | Vállalat
egymindenkinek
c1 bejelentkezés

2010. november 19.

2010-ben a béren kívüli juttatások java része adókötelessé vált, amely változás következtében a cafeteria rendszerkialakítások lendülete megtört. Az új rendszer-kialakítások száma nagyon visszaesett a korábbi évekhez képest, de azon vállalatok, amelyek már rendelkeztek cafeteria rendszerrel túlnyomó többségükben megtartották azt 2010-ben is. Az is elmondható, hogy a tipikus munkáltató áthárította az új adóterhet a munkavállalókra, azaz többségünknek „bruttó cafeteria keretből” kellett gazdálkodnia.

A 2011-es év ismét jelentős változásokat hoz a vállalati cafeteria rendszerek életében, most azonban a parlament a cafeteria juttatások könnyítése mellett tette le a voksát. A béren kívüli juttatások SZJA terhe kedvezményes adóhatáron belül 25%-ról 19,04%-ra csökken. Tehát az adóteher abszolút mértékben közel 6 százalékponttal csökken. Nem kevésbé fontos a cafeteria adó- és járulékterhét a bérterhekkel összevetni, hiszen a cafeteria juttatások a bérek alternatívái. Tény, hogy a  bérek SZJA terhe is jelentősen csökken 2011-ben (a szuperbruttóra vetített egységes 16%-ra), viszont a béren kívüli juttatásokra kedvezményes határon belül továbbra sem kell járulékokat fizetni.

Az adótörvény-változásokon túl azonban nem hagyhatunk figyelmen kívül néhány egyéb tendenciát sem, amelyek szintén erőteljes hatást gyakorolnak a cafeteria rendszerekre.

Ügyfélkörünkben tapasztalt reakciók valamint a témában végzett felméréseink alapján az alábbi kilátások várhatók a 2011-ben a hazai cafeteria rendszerek tekintetében:

Újra felfelé ívelhetnek az új cafeteria rendszer bevezetések

Nyilvánvaló, hogy 2011-ben is jelentős bérköltséget tud megtakarítani az a vállalat, amelyik cafeteria rendszert működtet. Éppen ezért:

  1. Egyáltalán nem számítunk arra, hogy a vállalatok 2011-ben feladnák a meglévő cafeteria rendszereiket. Sőt, valószínűsíthető, hogy ezek a vállalatok lehetőségeikhez mérten igyekeznek még növelni is a munkavállalóknak biztosított cafeteria kereteket.
  2. Számos új cafeteria rendszer bevezetésre számítunk azon vállalatok részéről, amelyek eddig ezt nem tették volna meg, vagy amelyek éppen a 2010 évi kedvezőtlen változások miatt halogatták a döntésüket.
Egyes juttatások átrendeződése

Nyilvánvalóan élénkülhet a kereslet a sport belépő utalványok iránt, amelyek 2010 közepétől igényelhetők adómentesen, de jelentős volumenekre e rétegjuttatás esetén azért nem lehet számítani.

Adómentességük okán tovább erősödhetnek a cafeterián belül a kockázati életbiztosítások, amelyek a munkáltató részére valóban rendkívül kedvezőek, munkavállalói oldalon a megítélés már nem ennyire egyértelmű.

2010-ben növekvő mértékben választották a munkavállalók az internet hozzájárulási formát tekintettel arra, hogy az megőrizte adómentességét. Ennek aránya 2011-ben azonban a változó szabályozásnak köszönhetően vélhetően tetemes mértékben visszaesik.

Érdekes újdonság a megújulási kártya (vagy más néven Széchenyi pihenő kártya), amelynek tartalmát majd egy későbbi kormányrendelet fogja meghatározni. Elképzelhető, hogy ez a juttatási forma számos jelenlegi juttatás versenytársa lesz majd egy magában. Ha így lesz, akkor az elfogadóhelyek kiépítését követően ez a kártya rendkívüli népszerűségre tehet szert.

Kiszervezés és cafeteria adminisztrációs rendszerek előretörése

Az elmúlt években megfigyelt trend tovább fog erősödni, amely szerint a vállalatok egyre inkább kiszervezik a cafeteria üzemeltetést, vagy pedig professzionális adminisztrációs szoftvert vezetnek be. Ennek számos oka van, de végső soron itt is a költségcsökkentés és a hatékonyságnövelés a cél. Pl.:

  1. Számos vállalat korábban úgy vezetett be cafeteriát, hogy nem gondoskodott megfelelő adminisztrációs rendszerről. Az ő számukra egyre inkább égetővé válik a nehezen fenntartható állapot megváltoztatása.
  2. A legtöbb vállalat 2010 évet megelőzően csak az adómentes juttatásokat engedélyezte a cafeteria rendszerében. 2010-től azonban már megjelentek az adókulcsok. Ez természetesen tovább nehezítette a nyilvántartást és az adminisztrációt.
  3. A legfejlettebb adminisztrációs szoftverek a kézenfekvő adminisztrációs problémák megoldása mellett újabb lehetőségeket is adnak a vállalatok kezébe, amelyek segítségével a vállalatok még rugalmasabb cafeteriát tudnak kialakítani és ezáltal képesek növelni a munkavállalói elégedettséget. Pl. a gyakoribb nyilatkoztatási periódusok választásával hasznosabb keretelköltést lehet biztosítani.
  4. Tevékenységek kiszervezése mindig nehéz döntés egy vállalat életében. A fő motiváció azonban egyértelműen a költségcsökkentés és az ún. „head count” csökkentése vagy felszabadítása. Ez érvényes a cafeteriára is, így a cafeteria kiszervezés kérdése is időről-időre napirendre kerül a vállalatoknál.

Teljes körű cafeteria üzemeltetést (azaz kiszervezett cafeteria rendszer üzemeltetést) a feladat jellegéből adódóan HR szolgáltatók vagy HR informatikával foglalkozó vállalatok végeznek. Kezdetben számos HR szolgáltató megfelelő szoftveres háttér nélkül végzett ilyen tevékenységet, de ők is fokozatosan „rákényszerülnek” a professzionális cafeteria szoftverek alkalmazására.

Megfigyelhető a cafeteria adminisztrációs szoftverek fokozódó koncentrációja is. A ma Magyarországon létező számos „cafeteria szoftver” túlnyomó többségének mindegyike egy-egy ügyfélvállalatot szolgál ki, ezek a szoftverek azonban nem képesek megújulni és kellőképpen fejlődni. Így a közeljövőben tovább erősödik annak a 3-4 szoftvernek a pozíciója, amely egyenként ma is több tízezer felhasználót kezel.  

Cafeteria-adminisztráció az interneten

Külön figyelmet érdemelnek az interneten keresztül elérhető adminisztrációs szoftverek, amelyek az utóbbi években jelentek meg a piacon. Ezek már nem csak a kis- és középvállalatok körében népszerűek, de a nagyvállalatok közül is egyre többen döntenek mellettük. A jövőben pedig egyértelműen ezek fogják meghatározni a cafeteria adminisztrációs piacot. Ennek kézenfekvő okai vannak, pl.:

  1. Korábban csak a nagyvállalatok privilégiuma volt egy professzionális szoftverrendszer, most viszont már a kisebb vállalatok kegyeiért is több szolgáltató verseng az interneten elérhető rendszerükkel.
  2. Nem kell beruházni, szoftverüzemeltetésről és folyamatos fejlesztésről gondoskodni, csupán általában egy kedvező havi díj ellenében lehet igénybe venni a szolgáltatást.
request demo blank request demo

request demo request demo
© 2004 - 2024 Codebase Kft.
Codebase Kft. 1037 Budapest, Bokor utca 15. | Tel.: +36 1 436 7510 | Fax.: +36 1 436 7511 | info@c1c.hu
Oldaltérkép | Adatvédelem